Výsledky vyhledávání pro prev

ABRI obydlí pod skalním převisem v paleolitu
ADAPTÉR převaděč
ADMITANCE převrácená hodnota impendance
ANASTROFA převrat v zemské kůře (geolog.)
APACITA převrácená
AUTENTICITA převor
AVATÁR převtělení boha višnu
BIOTRUBACE projev převracení sedimentu živočichy
BLEŠIVCI převážně mořští
BUČINA lesní porost s převahou buků
BUČINA společenstvo stromů s převahou buků
BUČINY lesní porosty s převahou buků
CELNICE orgán kontrolující zboží převážené přes hranice
CELNÍK orgán kontrolující zboží převážené přes hranice
CESE převod pohledávky
CVT samočinná převodovka
DEFICIT převážení výdajů nad příjmy
DEFICIT převýšení výdajů nad příjmy
DOMINANTNÍ převládající
DOMINOVATI převyšovati
ELAIOSOMY ariloidy obsahující převážně tuky
EVERSE převrácení
EVERZE převrácení
FABION převedení stropu do stěny
GRANULACE převádění hmoty do stavu zrnitosti