Výsledky vyhledávání pro premeň

AMFIBOLIZACE přeměna minerálů na amfibol
ANABOLIKUM látka podporující látkovou přeměnu
ANABOLISMUS pochod přijímání potravy a její přeměňování v živiny
EVAPORACE přeměna kapaliny ve skupenství plynné
FERITIN bílkovina ovlivňující přeměnu železa v těle
FOTOSYNTÉZA přeměna látek působením světla
GENERÁTOR zařízení k přeměně energie
GEOGNÓZIE složení a přeměnách
GEOLOGIE složení a přeměnách
HEMIFÁZE úsek přeměny uhelného stadia