Výsledky vyhledávání pro príbuznosŤ

AFINIDAD španělsky příbuznost
AFINITA příbuznost
AFINITA příbuznost (z lat.)
FILIACE příbuznost
FILIACE příbuznost literárních námětů
KOGNACE příbuznost
KOGNACE příbuznost pokrevní
KOLINEACE příbuznost projektivní (geom.)