Výsledky vyhledávání pro pozemkov

DŽÁGÍR úděl pozemkový v indii
HYPOTÉKA pohledávka zapsaná v pozemkové knize
HYPOTÉKA zapisované do pozemkových knih
INGROSACE zápis do pozemkové knihy
LATIFUNDIE velké pozemkové vlastnictví patřící soukromému vlastníku
LATIFUNDIE vlastnictví pozemkové soukromé
LUSTRACE výpis z pozemkových knih
REAMBULACE revize pravidelná pozemkového katastru
URBÁŘ kniha pozemková někdejší
URBÁŘ kniha pozemková z dob feudalismu