Výsledky vyhledávání pro postaven

AKRODONTIE postavení zubů v jedné řadě na horní hraně dásně
AUDIENCE slyšení u vysoce postavené osobnosti
BLOKACE ustrnutí kloubu v nehybném postavení
CENTRALITA postavení individua v komunikační struktuře malé skupiny
CYKLIE postavení květních orgánů v kruzích
ČENŽ změna postavení hráčů nebo stran
DUDY domky řemeslníků postavené pod hradem
DVOJČE stany postavené na společné podsadě
EXISTENCE postavení
FUNKCE postavení