Výsledky vyhledávání pro pohyb r

AKINETA nepohyblivá buňka řas
ANDROGAMET malá pohyblivá obarvená samčí buňka
ATAXIA porucha souladnosti pohybů
ATAXIE porucha souladnosti pohybů
ATAXIE porucha souladnosti pohybů při nerv. chorobách
ATETÓZA pohyby prstů nebo svalů obličeje
ATRAKTANT látka podmiňující pohyb živočichů za potravou
AVANTI pobídka k pohybu vpřed
BALISTICKÝ týkající se pohybu vržených těles
BALISTIKA nauka o jevech při pohybu střely