Výsledky vyhledávání pro po tavení

AKRODONTIE postavení zubů v jedné řadě na horní hraně dásně
BĚHOUN vepř po odstavení
BLOKACE ustrnutí kloubu v nehybném postavení
CENTRALITA postavení individua v komunikační struktuře malé skupiny
CYKLIE postavení květních orgánů v kruzích
ČENŽ změna postavení hráčů nebo stran
DRAG zastavení pohybu v tanci
ESTIVACE zpomalení až zastavení živ. pochodů organismu
EVHA výzva potahu k zastavení
EXISTENCE postavení