Výsledky vyhledávání pro pecnost

ČADIDLO člen státní tajné bezpečnosti (tramp. slang)
FBIS zkr. federální bezpečnosti a informační služby
FRÝD záruka daná feudálem za osobní bezpečnost kupců
GLEJT list zaručující bezpečnost
GLEJT průvod ochranný zaručující bezpečnost (dř.)
HLÁSIČ zařízení bezpečnostní
JISTOTA bezpečnost
KGB ruská bezpečnostní služba zkr.
MSR bezpečnostní systém aut
NOBELIT trhavina bezpečnostní