Výsledky vyhledávání pro panovnik zast

ORÁTOR zástupce panovníka u cizí vlády (zast.)
REGENT dočasný zástupce panovníka
REGENT zástupce panovníka
SÍGL razítko s podpisem panovníka (zast.)