Výsledky vyhledávání pro přijemce

AKCEPTOR příjemce
AKCEPTOR příjemce elektronového páru
CONSIGNATARIO španělsky příjemce
IMIBE vykonavatel oběti a příjemce chrámových darů v japonsku
OBLÁT příjemce nabídky
PERCIPIENT příjemce
RECIPIENT příjemce (např. posluchač rozhlasu n. televize)