Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhledávání pro osob

ÁBEL osoba biblická
ABSOLUTISMUS vláda jedné osoby
ADAM osoba biblická
ADRESÁTKA osoba pro níž je určen dopis
ADRESNOST určení konkrétní osobě
AGNOMEN část jména starořímského osobního
AGNOSKACE zjišťování totožnosti osob
AIŠVARJA jedna ze šesti kvalit íšvary (osobního boha) v hinduizmu
AL zosobnění motyky (sumerské)
ALBÍN osoba s nedostatkem pigmentu