Výsledky vyhledávání pro od l

AAA kód letiště Anaa
AAA zkr. mezinárodní atletické asociace
AAP druh lodní plachty, lodní plachta zadního stěhu
AB od (lat.)
AB odlakovač (zn.)
ABAI tok modrého Nilu
ABAJ modrý Nil, tok modrého Nilu
ABÁJA oděv muslimských žen před vstupem do svatyně
ABASTECEDOR španělsky dodavatel
ABATON část chrámu oddělená přístupná pouze kněžím a vladaři