Výsledky vyhledávání pro obydlí zastarale

BYDLO obydlí (zast.)
KVARTÝR obydlí (zast.)
OLIDNIT obydlit (zast.)