Výsledky vyhledávání pro obecné

ABSTRAKCE zobecnění
ÁNFAS tvář zepředu (obecně)
ANTONOMASIE užití obecného pojmenování místo jména vlastního
APELATIVNÍ jméno obecné
APELITIVUM jméno podstatné obecné
ARESTOVAT uvěznit (obecně)
AUTORITA obecně uznávaný znalec
CAMR hřbet zaječí (obecně)
CENT 100kg obecně
ČAPATI chytati (obecně)