Výsledky vyhledávání pro obecné

ABSTRAKCE zobecnění
ÁNFAS tvář zepředu (obecně)
ANTONOMASIE užití obecného pojmenování místo jména vlastního
APELATIVNÍ jméno obecné
APELITIVUM jméno podstatné obecné
ARESTOVAT uvěznit (obecně)
AUTORITA obecně uznávaný znalec
CAMR hřbet zaječí (obecně)
CENT 100kg obecně
ČAPATI chytati (obecně)
ČESNEČKA druh polévky (obecně)
ČMOUD kouř (obecně)
ČMÝRA menstruace obecně
ČOKL pes obecně
ČUBA psice (obecně)
DAUN povel psovi (obecně)
DEDUKCE postup od obecného k zvláštnímu
DRBANOST vychytralost obecně
DRBÁRNA klepárna (obecně)
ELEKTRIKA tramvaj (obecně)
ELEKTRIKY tramvaje (obecně)
ELIMINOVAT vyloučit obecně
ELION jméno boha (obecně)
ELOAH jméno boha (obecně)
ÉRO letadlo (obecně)