Výsledky vyhledávání pro nez ako

AUGUR ptakopravec (kněz vykládající mínění bohů)
ÉLÍ kněz ve starém zákoně
EXLEGÁLNÍ nezákonný
ILEGALITA činnost nezákonná zejména politická
ILEGALITA nezákonnost
ILEGÁLNÍ nezákonný
KLÉR kněží jako celek
NEDOVOLENÝ nezákonný
NEZAŠIFROVANÁ nezakódovaná
OPIUM šťáva z nezralých makovic