Výsledky vyhledávání pro nestálost

DOČASNOST nestálost
LABILITA nestálost
TĚKAVOST nestálost