Výsledky vyhledávání pro nepri

ABATOM prostor veřejně nepřístupný v řecké architektuře
ABATON objekt kultovní nepřístupný
ABIO nepřírodně
ABSENCE nepřítomnost
ABSTRAHOVAT nepřihlížet (k něčemu)
ABSTRAHOVAT nepřihlížet k čemu
AFEKT nepřirozenost
AFEKTOVANĚ nepřirozeně
AFEKTOVANÝ nepřirozený
AFÉRA událost nepříjemná