Výsledky vyhledávání pro nemennost

KONSTANTNOST neměnnost
STÁLOST neměnnost
USTÁLENOST neměnnost
ZMĚNA popření neměnnosti