Výsledky vyhledávání pro nekol

AGREGÁT souprava několika strojů
ARCIBISKUP biskup s několika diecézemi
BOBSLEIGH saně řiditelné pro několik osob
BOBSLEJ saně řiditelné pro několik osob
DLHOŠ slovenský gynekolog a porodník
DYNASTIE rod zabývající se v několika generacích touž činností
EPOPEJ román několikadílný
ESKADRONA sestava bojová několika setnin
FRÉZA nástroj na obrábění kovu (několikabřitý)
GIRANDOLA svícen několikaramenný