Výsledky vyhledávání pro naus

MUNČTIK náustek dýmky (nář.)
MUNDŠTYK náustek saxofonu (slang.)
ORINGLE náušnice (zast.)
ŘEMESELNÝ banausický
ŘEMESELNÝ banausní
ÚSTENKA náustek (řidč.)