Výsledky vyhledávání pro nauka o stavbe

ANATOMIE nauka o skladbě a stavbě organismů
FYTOTOMIE nauka o vnitřní stavbě rostlinného těla
GEOTEKTONIKA nauka o stavbě zemské kůry
GRAMATIKA nauka o mluvnické stavbě jazyka
MORFONOLOGIE nauka o fonologické stavbě morfémů
OTIATRIE nauka o stavbě a funkcích ucha a jeho chorobách
OTOLOGIE nauka o stavbě a funkcích ucha a jeho chorobách
SYNTAX nauka o mluvnické stavbě vět a souvětí
TEKTONIKA nauka o stavbě
TEKTONIKA nauka o vnitřní výstavbě uměleckého díla