Výsledky vyhledávání pro na půda

AGAR půda živná z mořských řas
BAL půda na kořenech rostlin
CELINA ladem ležící neobdělaná půda
CELINA půda neobdělaná
CELINA půda panenská nezkultivovaná
ČERNOZEM půda úrodná
ČERNOZEM půda vysoce úrodná
DRAHA půda neobdělávaná užívaná jako pastvina
DRÁHA půda neobdělávaná užívaná jako pastvina
GLEJ trvale zamokřená půda