Výsledky vyhledávání pro mozno

ALTERNATIVA volba mezi dvěma možnostmi
ANABIOSA omezení životních procesů na nejmenší možnou míru
ANABIÓZA omezení životních procesů na nejmenší možnou míru
BOHATOST zámožnost
EPISTEMOLOGIE možnostech a hodnotě lidského poznání
EVENTUALITA možnost
GNOSEOLOGIE možnostech a hodnotě lidského poznání
HOJNOST zámožnost
LZE je možno
LZE možno (kniž.)