Výsledky vyhledávání pro mozno

ALTERNATIVA volba mezi dvěma možnostmi
ANABIOSA omezení životních procesů na nejmenší možnou míru
ANABIÓZA omezení životních procesů na nejmenší možnou míru
BOHATOST zámožnost
EPISTEMOLOGIE možnostech a hodnotě lidského poznání
EVENTUALITA možnost
GNOSEOLOGIE možnostech a hodnotě lidského poznání
HOJNOST zámožnost
LZE je možno
LZE možno (kniž.)
MADLO chyt do kterého je možno vsunout ruku (horolez.)
MOCI mít možnost
MOCT mít možnost
NOETIKA možnostech a hodnotě lidského poznání
RISK možnost nezdaru
RISK možnost úspěchu
SCHOPNOST možnost
TOTIPOTENTNÍ buňky obsahující všechny vývojové možnosti