Výsledky vyhledávání pro minul

AORIST čas minulý
AORIST jednoduchý slovesný tvar vyjadřující děj minulý
AORIST minulý slovesný čas
BÝVALÝ minulý
DŘÍVE minulost
HISTORIE minulost
IMPERFEKTUM tvar slovesný vyjadřující minulý děj trvající
LONI minulého roku
MINULE v minulosti
ODBYTÝ minulý
PRETERITUM čas minulý
PŘEDEŠLÝ minulý
RÁZL český politik minulé éry
ŠEROŠERÝ dávno minulý (říd.)
VČERA minulého dne
VČERA minulý den
VČEREJŠEK minulý den
VČEREJŠÍ z minulého dne
VLANI v minulém roce (slovensky)
VLONI minulého roku
VLONI minulý rok
ZAP český dějepisec minul. stol.