Výsledky vyhledávání pro minul

AORIST čas minulý
AORIST jednoduchý slovesný tvar vyjadřující děj minulý
AORIST minulý slovesný čas
BÝVALÝ minulý
DŘÍVE minulost
HISTORIE minulost
IMPERFEKTUM tvar slovesný vyjadřující minulý děj trvající
LONI minulého roku
MINULE v minulosti
ODBYTÝ minulý