Výsledky vyhledávání pro mičky

ACADEMIC anglicky akademický
ACADÉMICO španělsky akademický
ADOVAT slučovat (chemicky)
AFINITA schopnost chemických látek se slučovat
AKTION prvek chemický izotop
ALABAM prvek chemický zaniklý
AMIMIE ztráta mimických projevů
ASTAT chemický prvek (zn. At)
ASTAT chemický prvek at
ASTRONOMICAL anglicky astronomický