Výsledky vyhledávání pro mezinárodní zkratka š

AAA zkr. mezinárodní atletické asociace
AIACR zkr. mezinárodní federace automobilistické (dř.)
AIBA zkr. mezinárodní asociace amatérského boxu
AIBA zkr. mezinárodní federace amatérského rohování
AIBA zkr. mezinárodní federace boxerské
AIPA zkr. mezinárodní asociace psychiatrů
AIPS zkr. mezinárodního sdružení sportovního tisku
AIT francouzská zkr. mezinárodního svazu turistů
AIT zkr. mezinárodní organizace pro turistiku
AIT zkr. mezinárodního turistického sdružení
AIT zkr. mezinárodního turistického svazu
API zkr. mezinárodního fonetického sdružení
CCIT zkr. mezinárodního poradního sboru pro telegrafii a telefonii
CCITT zkr. mezinárodního poradního sboru pro telegrafii a telefonii
CIAM zkr. mezinárodní komise pro modelářské letectví
CIO zkr. mezinárodního olympijského výboru
CIPS zkr. mezinárodní federace sportovního rybářství
CISA zkr. mezinárodní komise horské služby
CISH zkr. mezinárodního výboru historických věd
CISS zkr. mezinárodního výboru neslyšících sportovců
CMAS zkr. mezinárodní federace sportovního potápění
EFTA zkr. mezinárodního evropského sdružení volného obchodu
FAI francouzská zkr. mezinárodní letecké federace
FAO zkr. mezinárodní potravinářské a zeměděl. organizace
FIA zkr. mezinárodní automobilistické federace