Výsledky vyhledávání pro men smer

DIFRAKCE změna směru vlnění
EXPRESIONISMUS evropský směr výtv. umění 20. století
FALEŠ rotace měnící směr míče
GRADIENT vektor určující změnu veličiny v daném směru
KRISTIANIA švih na lyžích ke změně směru nebo k zastavení
KRISTIÁNKA švih na lyžích ke změně směru nebo k zastavení
LOM změna směru šíření vlnění
MODERNA směr moderní zejména v umění
MORGANISMUS směr biologický rozvíjející mendělejovskou teorii o dědičnosti
NEKOMUTOVAT neměnit směr elektrického proudu