Výsledky vyhledávání pro materialu

ASA značka citlivosti fotografického materiálu
CREEP deformace materiálu
CREEP deformace materiálu (tečení)
CREEP plazení materiálu
CREEP tečení (deformace materiálu)
DEFEKTOSKOPIE zkoumání vad materiálu
DESENSIBILACE snížení citlivosti fotomateriálu
DIN značka citlivosti fotografického materiálu
ENTEXE vznik migmatitu injekcemi vyvřelinového materiálu
EPIGRAFIE nauka se studiem starých nápisů na trvanlivém materiálu
EPIGRAFIKA nauka se studiem starých nápisů na trvanlivém materiálu
FOMA zkr. fotografického materiálu
FRÉZOVÁNÍ způsob obrábění materiálu
GOST značka citlivosti fotografického materiálu
GRANULÁTOR stroj na výrobu zrnitého materiálu (např. hnojiv
GROT okraj kovového stříhaného materiálu
GROT otřep (okraj stříhaného kovového materiálu)
HOBLOVÁNÍ způsob obrábění materiálu
HUMITY typy uhlí vzniklé z rostlinného materiálu
CHYBĚNKA soupis nedodaného materiálu (slang.)
JEHLA okraj kovového stříhaného materiálu
JEHLA otřep (okraj stříhaného kovového materiálu)
LIFT materiálu ve svislém směru
MELÍROVANÝ jsoucí z různobarevného materiálu
OPACITA zčernání fotomateriálu