Výsledky vyhledávání pro materialu

ASA značka citlivosti fotografického materiálu
CREEP deformace materiálu
CREEP deformace materiálu (tečení)
CREEP plazení materiálu
CREEP tečení (deformace materiálu)
DEFEKTOSKOPIE zkoumání vad materiálu
DESENSIBILACE snížení citlivosti fotomateriálu
DIN značka citlivosti fotografického materiálu
ENTEXE vznik migmatitu injekcemi vyvřelinového materiálu
EPIGRAFIE nauka se studiem starých nápisů na trvanlivém materiálu