Výsledky vyhledávání pro maliza

ASA americká normalizační společnost
ASA zkr. amerického sdružení pro normalizaci
BDS normalizační označení bulharska
BIV zkr. belgické normalizační komise
BKS společnost normalizační bulharská (zkr.)
BSI úřad normalizační anglický (zkr.)
EOS instituce normalizační egyptská
ESI společnost normalizační etiopská (zkr.)
GB normalizační instituce číny
HEPO zkr. normalizační kanadská