Výsledky vyhledávání pro lat k

AB latinská předložka
ABACIS platidlo Portugalská Indie
ABATS látka textilní
ABECEDA soubor latinských písmen
ABJURAR španělsky odvolat
ABONENTKA předplatitelka
ABONENTKY předplatitelky
ABORTACE zakrnění (z lat.)
ABORTIVA látky vyvolávající potracení plodu
ABORTIVUM látka urychlující potrat