Výsledky vyhledávání pro kolm

BINORMÁLA přímka procház. bodem křivky kolmo k moskulační rovině v tomto bodě
HMOTAUHELNÁ kolm
KVÁDR hranol čtyřboký kolmý
NAPLAVOVÁNÍ kolmatace
NORMÁLA kolmice k tečně křivky
NORMÁLA kolmice na tečnu
PAS přihrávka kolmá ve sportu
ZKOLMIT učinit kolmým (říd.)