Výsledky vyhledávání pro jsouci

ABORÁLNÍ jsoucí na protilehlém konci těla (anat.)
AFOTICKÝ jsoucí bez světla
ANTINOMICKÝ jsoucí v rozporu s něčím
ČELOVÝ jsoucí v čele (říd.)
EXPONOVANÝ jsoucí na význačném neobyčejně důležitém místě
EXTERNÍ jsoucí mimo nějaký celek
FORMÁLNÍ jsoucí podle potřeby
LEGÁLNÍ jsoucí ve shodě s právním řádem
MELÍROVANÝ jsoucí z různobarevného materiálu
NEAKUTNÍ nejsoucí akutní