Výsledky vyhledávání pro jsouci

ABORÁLNÍ jsoucí na protilehlém konci těla (anat.)
AFOTICKÝ jsoucí bez světla
ANTINOMICKÝ jsoucí v rozporu s něčím
ČELOVÝ jsoucí v čele (říd.)
EXPONOVANÝ jsoucí na význačném neobyčejně důležitém místě
EXTERNÍ jsoucí mimo nějaký celek
FORMÁLNÍ jsoucí podle potřeby
LEGÁLNÍ jsoucí ve shodě s právním řádem
MELÍROVANÝ jsoucí z různobarevného materiálu
NEAKUTNÍ nejsoucí akutní
NOMINÁLNÍ jsoucí jen podle jména
NONSTOP jsoucí bez přerušení
OKOLNÉ jsoucí v okolí (zast.)
OKOLNÍ jsoucí poblíž
OKOLNÍ jsoucí v okolí
POBŘIŠNÍ jsoucí na břiše (říd.)
PODČÁRNÝ jsoucí pod čárou
PODČELNÍ jsoucí pod čelem
POSTDENTÁLNÍ jsoucí za zuby (odb.)
PREGENITÁLNÍ jsoucí před zrozením
SOUVISEJÍCÍ jsoucí ve vztahu
SUBMERSNÍ jsoucí pod vodní hladinou
TROP jsoucí v koncích
ÚDVEŘNÍ jsoucí u dveří (říd.)
UROZENÁ jsoucí ze šlechtického rodu