Výsledky vyhledávání pro jejich

ADENOLOGIE nauka o žlázách a jejich nemocích
AUDIOLOGIE nauka o poruchách sluchu a jejich léčení
ESKONT koupě směnek před jejich splatností
ETOLOGIE nauka o způsobu života živočichů a jejich chování
FONIATRIE vadách řeči a sluchu a jejich léčení
FYZIOLOGIE orgánů a jejich částí
GEONOMIE jejich vztah k půdě a klimatizaci
GEONOMIE nauka o zemědělských plodinách a jejich vztah k půdě a klimatizaci
GERIATRIE nauka o chorobách lidského stáří a jejich léčení
GIBERELIN diterpen obsažený v rostlinách pro jejich růst
HELKOLOGIE nauka o vředech a jejich léčení
HERBOLOGIE nauka o plevelech a regulaci jejich růstu na zeměděl. půdě
HEURISTIKA jejich vyhledávání a hodnocení
HUTNICTVÍ nauka o výrobě kovů a jejich zpracování na hutní výrobky
HYMNOLOGIE nábožen. písních vůbec a o jejich skladatelích
CHROMATIKA nauka o barvách a o jejich vnímání
CHROMATIKA nauka o barvách v přírodě a o jejich vnímání
ICHNOLOGIE nauka o stopách po fosilních organizmech a jejich činnosti
KRENOLOGIE nauka o léčivých zřídlech a jejich využití
LÝČÍ kůže kryjící parohy v době jejich vývoje
OSTEOLOGIE jejich vzniku a vývoji
PNEUMOLOGIE nauka o plicích a jejich chorobách
PNEUMONOLOGIE nauka o plicích a jejich chorobách
REGLAMÁ předpis pro výcvik vojáků a jejich povinností (dř.)
RODOLOGIE nauka o růžích a jejich pěstování