Výsledky vyhledávání pro jedn stroj

DVOJHMAT zahrání současné dvou tónů prsty jedné ruky na smyč. nástrojích
EUDIOMETR přístroj k měření množství jednotlivým plynů ve směsi
KLADKA nástroj jednoduchý
KLADKA stroj jednoduchý
LIČKA součást jednopísmenových sázecích strojů
PÁKA jednoduchý stroj
PÁKA nástroj jednoduchý
PÁKA stroj jednoduchý
PÁKY jednoduché stroje
ŠROUB stroj jednoduchý