Výsledky vyhledávání pro jedinec v

AGAMONT jedinec bez pohlavního ústrojí (zoolog.)
EKOTYP jedinec v biologické nomenklatuře
EKOTYP jedinec v určitém biotopu
EXOT odlišný jedinec (hovor.)
EXOT odlišný jedinec hov.
KLON geneticky vytvořený jedinec
OBOJETNÍK jedinec se znaky obojího pohlaví
ORGANIZMUS jedinec živočicha nebo rostliny
SYNTYP jedinec v biologické nomenklatuře
TYP člověk jedinečný
UNIKA jedinečné věci
UNIKÁT jedinečná věc
UNIKÁT věc jedinečná
UNIKUM věc jedinečná
UNIKUM věc jedinečná vzácná
VOJÁK jedinec s velkými kusadly u mravenců
ZOID jedinec tvořící trs mechorostů
ZOID jedinec vzniklý nepohlavním množením
ZOOID jedinec tvořící trs mechorostů
ZOOID jedinec vzniklý nepohlavním množením