Výsledky vyhledávání pro je v tele

ARÚPADHÁTU jeden ze tří světů sansáru (sféra netělesnosti)
BBIS zkr. televizní společnosti bruneje
DEGENERACE projev tělesné poruchy u nemoci (med.)
DEGENERACE projev tělesné poruchy v medicíně
DYBS společnost rozhlasová a televizní jižní jemen
EIDOPHOR soustava velkoploché projekce televizního obrazu
EUFORIE stav příjemné tělesné a duševní pohody
GEOFYZIKA věda zabýv. se studiem fyzik. dějů v zem. tělese a jeho obalech
GRAVITON která je nositelem gravitace
HEMIPARAZIT rostlina která z hostitele přijímá jen vodu a soli