Výsledky vyhledávání pro je na ive

ČERÁPUNDŽÍ jedno z nejdeštivějších míst na světě (obec v indii)
IDIOSYNKRAZIE přecitlivělost na určité látky nebo vjemy
ISTER dřívější název dunaje
ITEM číslo jednotlivé při programu na dostizích
KNIF jednání lstivé a útočné
NJASA jezero malawi (dřívější název)
SPEKTRUM rozklad světla na jednotlivé vlnové délky
TRIK jednání lstivé a útočné
ÚKLAD jednání lstivé a útočné
ÚSKOK jednání lstivé a útočné