Výsledky vyhledávání pro je známe

CLOELIA dívka jež se vyznamenala ve válce římanů s porsenou
FREJD znamení k zahájení trhu
LOGISTIKA jedna z nejvýznamějších kategorií současného vojenství
READY oznámení že je hráč připraven
REDY oznámení že je hráč připraven
STATISTIKA zaznamenávání hromadných jevů čísly
TIRÉ znaménko naznačující spojení dvou slov
UFO neznámé letající objekty