Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhledávání pro inami

BILANCE soustava číselná vyjadřující rovnováhu mezi ekonomickými veličinami
BRAVO časopis hudební s populárními zpěváky a skupinami
DIAMIN amin s dvěma aminoskupinami v molekule
DIAZEUXIS mezera celého tónu mezi dvěma stejnými skupinami čtyř tónů
HISTORIE věda zabývající se dějinami
HYENA africká šelma živící se mršinami
INSALIVACE proniknutí rozkousané potravy slinami
JODISMUS otrava jódem a jeho sloučeninami
KLÍČOVÁNÍ zapínámí a vypínání elektrického proudu
LIPOXYSMUS otrava tukovými kyselinami