Výsledky vyhledávání pro hřídel

ČEP část hřídele
ČÍPEK část hřídele
ČÍPEK část tenkého hřídele
HŘÍDELEC menší hřídel
HŘÍDLO hřídel (říd.)
CHOĎÁK štíhle-podpora hřídele pluhu
OJNICE kliková hřídel
OZUBNICE ozubená hřídel
RUMPÁL kolo na hřídeli
STEVEN prostor, kterým prochází lodní hřídel