Výsledky vyhledávání pro fr. člen

JAKOBÍN člen politického revol. demokr. klubu za velké fr. revoluce