Výsledky vyhledávání pro dri

ABALDA dřívější sklad tabáku
ABNEGACIÓN španělsky odříkání
ACS dřívější označení sparty
ADELBOLD kancléř jindřicha iii.
AEROPORT letiště dřívěji
AFILACE podnik podřízený
AGH hydrid stříbra
AGH vzorec hydridu stříbra
AIANTIDÉS alexandrijský tragický básník
AKAR dřívější majetek zádruhy
AKOLYT dřívější nižší klerik
AKTUÁR úředník dřívější
AKTUÁR úředník správní nižší dřívější
ALAN hydrid hlinitý
ALANÁT sloučenina hydridu hlinitého
ALBEŘ obec okr. jindřichův hradec
ALH hydrid hliníku
ALH vzorec hydridu hliníku
ALY kód let. alexandria
ALY mezinárodní kód letiště alexandria
AMAZONKA dříve módní
ANTEDATOVAT označit dřívějším datem
ANTEDILUVIÁLNÍ období geologické dřívější než diluviální
APOLLONIOS matematik alexandrijské školy
ARCIDĚKAN duchovní dozorce (dřív.)