Výsledky vyhledávání pro do zeme

CUTISAN čaj jako doplňková léčba při ekzémech
EMIGRACE odchod z jedné země do druhé
EVAKUACE přesun obyvatelstva z jedné země do druhé
HOMOLOGIE nauka o zevní podobnosti územních celků (zeměpis.)
HŘÍŽENEC letorost který po ohnutí a nahrnutí do země zakoření
CHLÉV budova zemědělská
CHLÍV budova zemědělská
CHLÍVEK budova zemědělská
IZAKUSTY spojnice míst se stejnou intenzitou zvukov. doprovodu zemětřesení
KUTAT dobývat ze země