Výsledky vyhledávání pro den k přijímání návštěv

JOURFIXE den určený k přijímání návštěv
ŽÚR den určený k přijímání návštěv (zast.)