Výsledky vyhledávání pro dani

ABANDON vzdání se majetku (práv.)
ABANDON vzdání se pojistné věci
ABANDON vzdání se pojištěných věcí
ABANDON vzdání se práva na finanční náhradu
ABDIKACE vzdání se úřadu
ABELES rozdání karet
ÁBELES rozdání karet v tarokách
ABSTENCE vzdání se nějakého práva
ADATO ode dne vydání
ADATO ode dne vydání (kniž.)
ADATO ode dne vydání (z latiny)
ADJUSTACE uspořádání
ACHAT syn danielův v ugaritské mytologii
AKHAT syn danielův v ugaritské mytologii
AKROKARPIE zakládání pohlavních samičích orgánů mechů na vrcholu lodyžky
AMINOKYSELINA rhodanin
AMYLOIDÓZA ukládání bílkovin amyloidu v orgánech člověka
ANTITALENT člověk bez nadání
APLANACE uspořádání
APOSICE růst přikládáním nových vrstev k povrchu
ARANŽMÁ uspořádání
AUTOPSIE ohledání mrtvoly pitvou
AUTOPSIE ohledání mrtvoly pitvou (anat.)
BETONÁŽE ukládání betonu
BÍDA strádání