Výsledky vyhledávání pro daju

DEFICIT převážení výdajů nad příjmy
DEFICIT převýšení výdajů nad příjmy
DIAGRAM statistických údajů
GRAF statistických údajů
HARMONOGRAM statistických údajů
KALIBRACE srovnání údajů měřícího přístroje se známými hodnotami
LUSTRACE výpis údajů z knih
LUSTRACE výpis údajů z rejstříků
REÁLIE údajů nebo informací
SCHODEK převýšení výdajů nad příjmy