Výsledky vyhledávání pro cit zast

EHEJ citosl. jásotu (zast.)
FIDONC citoslovce odporu (zast.)
HAR citosl. posměchu (zast.)
INHIBICE zastavení nebo utlumení určitého děje
INHIBITOR látka zastavující nebo tlumící určitý děj
INHIBITORY látky zastavující nebo tlumící určitý děj
JDIŽIŠ citoslovce odmítnutí (zast.)
JEM cit (zast.)
JISTEC ručitel (zast.)
KLARK zastoupení procentní určitého prvku ve složení geosféry