Výsledky vyhledávání pro chvat (zastarale)

HURT chvat (zast.)
OCHVÁTIT zchvátit (zast.)
PÁDNÝ chvatný (zast.)
PÍLE chvat (zast.)
RUČÍ chvatný (zast.)
ÚKVAP chvat (zast.)