Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhledávání pro chváľ

ABSOLUTORIUM schválení účtů nebo činnosti
ADEMINENS chvalitebně (známka)
ADHOC schválně (lat.)
AGRÉMENT schválení diplomat. zástupce vládou
AKAFIST chvalozpěv mariánský v řecké bohoslužbě
AKLAMOVAT schválit (řídce)
ALABAR španělsky chválit
APOSTA španělsky schválně
APROBACIÓN španělsky schválení
APROBAČNÍ schvalovací