Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhledávání pro chromozómu

DIASTER výsledek rozštěpení chromozomu
CHROMATIN jednotka stavebních chromozomů
IDIOGRAM schematický obraz chromozomů organismu
LOCUS místo ve kterém je na chromozomu umístěn určitý gen
SYNAPSE přiblížení dvou chromozomů v profázi
TELOMERA část chromozomu